индукциялық жылу жүйесінің технологиясы PDF

Индукциялық жылу технологиясына шолу

1. кіріспе

Барлық IH (индукциялық қыздыру) қолданбалы жүйелер 1831 жылы Майкл Фарадей алғаш ашқан электромагниттік индукцияны қолдана отырып жасалынған. Электромагниттік индукциялық қыздыру дегеніміз - жабық тізбекте электр тізбегінің жанындағы басқа тізбектегі токтың өзгеруі арқылы пайда болатын құбылыс. Фарадейдің ашылуының қолданбалы түрі болып табылатын индукциялық қыздырудың негізгі қағидасы - тізбектен өтетін айнымалы ток оған жақын орналасқан екінші тізбектің магниттік қозғалысына әсер етеді. Бірінші тізбектегі токтың ауытқуы көрші екінші тізбекте жұмбақ тогының қалай пайда болатындығы туралы жауап берді. Фарадейдің ашылуы электр қозғалтқыштарының, генераторлардың, трансформаторлардың және сымсыз байланыс құрылғыларының дамуына әкелді. Алайда оны қолдану мінсіз болған жоқ. Кезінде пайда болатын жылу шығыны индукциялық қыздыру процесі, жүйенің жалпы жұмыс қабілеттілігін бұзатын негізгі бас ауруы болды. Зерттеушілер қозғалтқыштың немесе трансформатордың ішіне орналастырылған магнит жақтауларын ламинациялау арқылы жылу шығынын азайтуға тырысты. Фарадей заңынан кейін Ленц заңы сияқты бірқатар жетілдірілген ашулар болды. Бұл заң индуктивті токтың индукциялық магниттік қозғалыс өзгерісінің бағытымен кері бағытта өтетіндігін түсіндіреді.

Электромагниттік индукция процесінде пайда болатын жылуды жоғалту электрдегі жылу энергиясына айналуы мүмкін индукциялық жылу жүйесі осы заңды қолдану арқылы. Көптеген жаңа өндірістер пешті пісіру, индукциялық сөндіру және дәнекерлеу үшін индукциялық жылытуды жүзеге асыра отырып, жаңа жетістіктерге қол жеткізді. Бұл қосымшаларда индукциялық қыздыру қосымша сыртқы қуат көзін қажет етпестен қыздыру параметрлерін орнатуды жеңілдеткен. Бұл ыңғайлы жұмыс жағдайын сақтай отырып, жылу шығынын айтарлықтай азайтады. Жылыту құрылғыларына физикалық байланыстың болмауы жағымсыз электр апаттарын болдырмайды. Жоғары энергия тығыздығына салыстырмалы түрде қысқа мерзім ішінде жеткілікті жылу энергиясын өндіру арқылы қол жеткізіледі.

Индукция_Жылыту_Жүйесі_Технология.pdf

=